Close

সেনাপতি ডিষ্ট্রিক্টকী ডিপুটি কম্মিশন্নরগী প্রোফাইল

শ্রী সোমোরজিৎ সালাস, আই.এ.এস.(আই.এ.এস. – 2013)

শ্রী সোমোরজিৎ সালাস, আই.এ.এস., দিপুটি কমিসনার/দিষ্ট্রিক্ট মেজিসত্রিট অসি ইন্দিয়ান এদমিনিসত্রেটিব সারভিস (আই.এ.এস.) 2013 বেচকী ওফিসর অমনি। মহাক দিপুটি কমিসনার/দিষ্ট্রিক্ট মেজিসত্রেট, সেনপটি দিষ্ট্রিক্ট ওইদ্রিঙৈগী মমাংদা জোইন্ট সেকেতরি (আর দি এন্দ পি আর), গোভরমেন্ট ওফ মণিপুরগী চারজ পুরমী।

টেলিফোন নঃ: (03871) , 222168 (O), 222233 (R)
ই-মেল:dc-spt[at]nic[dot]in