Close

ডিমোগ্রাফি

2011 সেনসসকী মতুং ইন্না , মখাগী ফিগরসিং লৈরগনি:

এরিয়া
এরিয়া (in sq Km)
3271.00
মীশিং
নুপা নুপী অপুনবা
2,47,323 2,31,825 4,79,148
ইবা পাবা ঙম্বগী চাং
নুপা চাদা নুপী চাদা অপুনবা চাদা
148012 69.21 116465 57.67 264477 63.60
খুঙ্গং
ইনহেবিটেড অনইনহেবিটেড অপুনবা
669 17 686
টাউন মসিং
ষ্টেটুটুরি সেঞ্চুস অপুনবা
0 1 1