Close

কনা কনা

ফিল্টর কনা কনা ডিভিজনশিংগী ওইনা

ফিল্টর

ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন

মমিং ডেজিগ্নেশন্ লৈফম
কে ঐস লালমণি সিংহ , এম সি এসএ ডি এম / এ ডিসিমিনি সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেক্স সেনাপতি
এম ডি গয়াসউদ্দিন খান, এম সি এসএ সি টু ডিসিমিনি সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেক্স সেনাপতি
পি দুনা দুওএসডি সি হেডক্বাতর্মিনি সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেক্স সেনাপতি
পিফলোফরোএসডি সিমিনি সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেক্স সেনাপতি
ট্রাইফেনা রেইখেনামাইএসডি সিমিনি সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেক্স সেনাপতি

এস পি অফিস

মমিং ডেজিগ্নেশন্ লৈফম
এম প্রদিপ সিংহ , এই পি এসএস পিমিনি সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেক্স সেনাপতি

ডিএলও

মমিং ডেজিগ্নেশন্ লৈফম
ডঃ আর কে দয়ানন্দা সিংহ, এম সি এসএস ডি ওশোঙ শোঙ
কে ঐস তোম্পোকেএস ডি ওৱিলোঙ
আধারী মাহিও, এম সি এসএস ডি ওপাওমাতা
নিংরৈগাম মাইকেল, এম সি এসএস ডি ওপুরুল
পী পী রোনাল্ড , এম সি এসএস ডি ওতাদুবি