Close

কনা কনা

ফিল্টর কনা কনা ডিভিজনশিংগী ওইনা

ফিল্টর

এস দি ও

মমিং ডেজিগ্নেশন্ লৈফম
পি দুনা দুও, এম সি এসএস ডি ও সোঙ সোঙসোঙ সোঙ
আধারী মাহিও, এম সি এসএস ডি ও পাওমতাপাওমতা
পী পী রোনাল্ড , এম সি এসএস ডি ও পুরুলপুরুল
এস লুঙ্গুইবা থঙ্গাল , এম সি এসএস ডি ও ৰিলোঙৰিলোঙ
নিঙ্রৈইগম লৈসন , এম সি এসএস ডি ও সেনাপতিসেনাপতি
রাঙ দাভিদ কুঙ , এম সি এসএস ডি ও ফাইবুঙফাইবুঙ

ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন

মমিং ডেজিগ্নেশন্ লৈফম
মহেস হিরালাল চাওধরি , আইএএসডিপুটি কম্মিশন্নর & ডিস্ট্রিক্ট মাজিস্ট্রেতডিপুটি কম্মিশন্নর অফিস সেনাপতি
আধারী মাহিও, এম সি এসএ দি এমডিপুটি কম্মিশন্নর অফিস সেনাপতি
এল অংসিম দংসাৰা , আই এ এসএ সিডিপুটি কম্মিশন্নর অফিস সেনাপতি

এস পি অফিস

মমিং ডেজিগ্নেশন্ লৈফম
এম প্রদিপ সিংহ , এই পি এসএস পিমিনি সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেক্স সেনাপতি