Close

ডিপার্টমেন্টশিং

লিষ্ট ওফ ডিপার্টমেন্টস আন্ডার ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন সেনাপতি
সঃ নঃ ডিপার্টমেন্ট মমিং এড্রেস
1 আই & পি আর মিনি সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেক্স সেনাপতি
2 মেডিকেল সি এম ও অফিস সেনাপতি বাজার
3 অফিস ওফ দা জেনেরেল মেনেজর, ডিষ্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রিস সেন্টর সেনাপতি
4 অফিস ওফ দা ডিপুটি ডিরেক্টর, (টি ডি & হিলস ) সেনাপতি
5 ডিষ্ট্রিক্ট সোসিয়াল ৱেলফেয়র অফিসার সেনাপতি
6 ডিষ্ট্রিক্ট ফিশরি অফিসার সেনাপতি
7 ডিষ্ট্রিক্ট রুরেল ডেভেলপ্মেন এজেন্সি মিনি সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেক্স সেনাপতি
8 অফিস ওফ দা প্রিন্সিপল, দি এই ই টি সেনাপতি
9 অফিস ওফ দা জেনেরেল মেনেজর, এম এস পি দি সি এল মিনি সেক্রেটারিয়েট কমপ্লেক্স সেনাপতি